Sjökort

Det finns många äldre sjökort som visar att den gamla inseglingsleden vid Långören hade en delvis annan sträckning över Torhamnsfjärden under 1700- och 1800-talen än den nuvarande, som rätades och muddrades mellan örarna på 1930-talet. Den äldre farleden är även skissad under en sjöexpedition 1756-57 i G.H. Barfots atlas (se bild till höger, karta från Blekinge Museum). Vi länkar till tre äldre sjökort och som jämförelse även till ett modernt blad med farvattnen kring Långören:

Petter Geddas atlas 1693, blad över Torhamns skärgård i Petter Geddas "Special-Hydrographischa Chartor och beskrivningar öfwer de till Sweriges Krono Conquesterade Provinciers Siö-Couster alt ifrån Kalmare-Sund och till Norrige wed Fredrichshall". På denna karta är fiskelägen i Torhamns skärgård markerade enbart på Ungskär och Stenshamn. Denna atlas i original tillhör Krigsarkivet, men förvaras på Marinmuseet i Karlskrona. - Publiceringstillståndet medger endast återgivning med låg upplösning, tillstånd KrA 422-2007/2322, foto Erling Klintefors, Marinmuseum.

Specialhydrografisk karta över inloppen till Carlscrona 1717, original på Marinmuseet, denna version tillgänglig på Blekinge Museum. OBS! Även på denna karta markeras fiskelägen endast på Ungskär och Stenshamn – på Långören fanns vid denna tid endast två bostadshus. Sjökortet visar även att den gamla inseglingsleden gick sydväst om Leragrund (se bild till höger).

Karlskrona skärgård 1756, hämtad från kartatlasen "Sveriges sjökartor: 1539-1836", publicerad 2007 av Anders Hedin (förlag Max Ström).

Sjökort Utlängan-Tärnö 2005, utdrag Torhamns skärgård. – Publiceringstillståndet från Sjöfartsverket medger endast återgivning med låg upplösning, Sjöfartsverket, tillstånd 07-03295.


Uppdatera denna sida
 

Skiss av inseglingen mot Långören. Barfot, G.H. 1756-1757. "Tidsfördrifw ritat wid lediga stunder under Sjöexpeditionen på Örlogs-Flottan".

Detalj av sjökortet från 1717