Ortsnamn för Långören

De namn, som beskrivs i Förteckning över ortsnamn på Stora och Lilla Långören, har till största delen bevarats i minnet hos ett fåtal personer, som delvis tillbringade sin barn- och ungdomstid på ön. De som en gång förde dem vidare invävda i berättelser och kanske skrönans form var äldre långörabor, för vilka öns historia med alla dess släktled var märkligt levande ända fram till senare hälften av 1900-talet. Några namn har hämtats från äldre kartor, 1807 års Storskiftesakt och uppteckningar av Hjalmar Berglund, barnfödd på ön och verksam som folkskollärare på Senoren.

Människorna förr hade ett annat förhållningssätt till sin närmaste geografi än nutidens. Även obetydliga kärr och stigar namnades och kom på så sätt att ge en viss stämning och innebörd åt ett område eller sträcka. Med den moderna tidens större utblick över världen glömdes de små namnen bort, och därmed även den person- och brukshistoria, som en gång varit levande i byars och samfälligheters gemensamma vardag. Det kan vara värt att erinra om dessa mycket lokala namn, som glimtvis fördjupar vår bild av det förflutna och gör vår upplevelse av vår närmiljö rikare.

Öppna ortsnamnsförteckningen, inklusive karta
Öppna endast kartan i separat fönster


Uppdatera denna sida
 

Kojehallen, sedd från Kojören, med rester av 1600-talets stenkoja

Tunan med Tallet i bakgrunden

Kråkholmarnas västra udde med Västre Nabb i bakgrunden