Om webbplatsen

Denna hemsida ger med sina länkar information om Långörens natur och kultur, nu och i gången tid. Hemsidan är ett resultat av det LOkala NAturvårdsprojektet Strövstigar i skärgården – delprojekt Långören med stöd från Statens Naturvårdsverk, i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län och Karlskrona kommun. Projektet har genomförts av Långörens Hembygdsförening under åren 2005-2007.

Webbplatsen är ett samarbete mellan Långörens olika föreningar med Långörens Hembygdsförening som huvudansvarig.

För webbdesign och funktion står Mårten Berglund och för innehåll och foton, om ej annat anges, Björn E. Berglund. Bidrag med text och/eller bilder har också lämnats av Håkan Bergström, Anders Blivik, Olof Blivik, Olle Melin, Per-Olof Olofsson, Göran Sjöberg, Elisabeth Uhlén-Nordin och Ivar Wenster. Flera foton från 1920-talet har tagits av Ernst Berglund. Digitalisering av vissa kartor och äldre foton har utförts av Thomas Persson och Johannes Edvardsson, Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Beskrivningen av Långörens fortifikationer är utarbetad av Olle Melin, tidigare överstelöjtnant vid KA 2 och Sydkustens marinkommando i Karlskrona.

Kartor har erhållits från Lantmäteriverket, Sjöfartsverket, Krigsarkivet, Marinmuseet, Blekinge Museum och Affärsverken Karlskrona. I vissa fall har för reproduktion krävts reducerad bildupplösning.


Uppdatera denna sida
 

LOkala NAturvårdssatsningen

Karlskrona kommun