Långörens Missionshus

År 1936 bildade 22 kvinnor på Långören en syförening med målsättning att bygga ett missionshus på ön. Pengar insamlades vid auktioner av handarbeten. Bygget startades 1937. Olof Jonasson och Per A. Berglund utsågs till ledare för arbetet. Byggnadsarbetet utfördes av byggmästare Jakobsson och målaremästare Söderström från Torhamn, men många frivilliga krafter på ön hjälpte till. Söndagen den 21 augusti 1938 invigdes missionshuset. Kostnaden för bygget var 3960 kr. Fondmålningen utfördes långt senare, år 1955 av konstnären Ivar Gustafsson (medlem av Långörasläkten), som också färgsatte den nuvarande interiören. – Kvinnorna som tog initiativet till Långörens missionshus är hedrade med en tavla uppsatt sommaren 2007 i husets entré, se Missionshusets grundare.

Långörens Alliansmissionsförening bildades den 27 september 1939. Detta var en gemensam organisation för medlemmar tillhörande Svenska Missionsförbundet eller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det fanns såväl religiösa som juridiska skäl för att denna förening bildades – den skulle vara ägare till missionshuset. Men det var först i januari 1944 som ett gåvobrev signerades, i vilket marken för huset skänktes till Alliansmissionsföreningen. Brevet undertecknades av Gustav och Agnes König, Peter och Gunhild Sjöström, Anna Larsson, Per A. Berglund och Annie Jonasson. Det aktuella markområdet tillhör samfälligheten S 5.

Verksamheten i missionsföreningen minskade alltmera allteftersom öborna blev äldre och många yngre flyttade från ön. Den sista verksamhetsberättelsen är från 1952 men predikanter besökte missionshuset och syföreningsauktioner anordnades regelbundet fram till ca 1970. Den sammanhållande kraften under dessa båda decennier var Siri Nilsson. Missionshuset överläts i samförstånd med de ursprungliga värdorganisationerna till Långörens Intresseförening 1982. Nyåret 2010 överfördes förvaltningen till Långörens Hembygdsförening. Missionshuset används för såväl religiösa som profana sammankomster, även för dop- och vigselceremonier. Detta är öns största samlingslokal. Missionshuset kan tillsammans med lotshuset hyras för konferenser o. likn., bokning april-sept per epost bokning@langoren.info.

Missionshusets exteriör och interiör restaurerades 2010-2011 med ekonomiskt stöd från det nationella programmet "Hus med historia", Sveriges Hembygdsförbund, samt privata donationer, se Donationsöversikt. Missionshuset återinvigdes den 2 juli 2011, se Invigning.

Källa: Protokollbok för Långörens Alliansmissionsförening med årsberättelser för syförening och missionsförening 1936-1952.


Uppdatera denna sida
 

Akvarell av Eric Rembert, 1966

Missionshusets exteriör efter restaureringen 2010 (foto Per Olof Olofsson)

Interiör efter restaureringen 2011 (foto Ivar Wenster)

Bröllopsgäster utanför missionshuset 2009