Lantmäterikartor

Eftersom Långören bebyggdes först 1705-1707 så är ön inte namngiven på 1600-talets översiktskartor för Blekinge. Ett exempel är Karl Gripenhielms blekingekarta 1683-94, Torhamns skärgård 1683-94 (se bild till höger). Vid den tiden fanns endast fiskelägena Stenshamn och Ungskär vilket framgår av denna karta. För senare tid har Långören ett värdefullt kartmaterial som belyser bebyggelsens utveckling och markanvändningens historia. Detta beror till stor del på att långörenborna själva arrenderat eller ägt (sedan 1743) hela ön. Kartorna har tolkats i publikationer av Hjalmar Berglund (Blekingeboken 1968) och Björn Berglund (Blekinges Natur 1976). Se hemsidans arkivförteckning.

Här ger vi länkar till kompletta kartor för hela ön. Separata bykartor från fem tidsskeden återfinns under Bebyggelse. Numera är alla lantmäterikartor skannade. Digitala kartor är tillgängliga på Lantmäteriet i Karlskrona. Ett urval av dessa kartor finns i lotshuset.

Långören 1726 A, geometrisk karta
Långören 1726 B, geometrisk karta med längre beskrivning
Långören 1807, storskifte
Långören 1878, laga skifte
Långören 1922, häradskarta (äldre ekonomisk karta)
Långören 2016, fastighetskarta


Uppdatera denna sida
 

Utdrag ur Karl Gripenhielms Blekingekarta 1683-1694