IT-museum

Historiska föremål med anknytning till olika verksamheter på ön som fiske, jakt, sjöfart, lotsning, husdjur, skola, hushåll m.m. beskrivs i ett digitalt bildarkiv som sammanställts av Håkan Bergström.

Här kan alla hjälpa till genom att välja ut egna föremål och låta dem bli fotograferade av Håkan. Flertalet av dessa föremål är i privat ägo och vi kommer inte att samla in dessa för ett traditionellt museum. Av katalogen framgår det vem som är ägare och var föremålen förvaras.


Uppdatera denna sida
 

Kruthorn från 1800-talet