Intresseföreningen

Målsättningen för Långörens Intresseförening är att värna och vidmakthålla Långörens natur, miljö och kulturella värden samt att vara kontaktorgan som för öns talan till myndigheter och organisationer i alla frågor av gemensamt intresse. Långörens Intresseförening ska i övrigt verka för medlemmarnas intressen och trevnad.

Till medlem i Långörens Intresseförening antas var och en som äger en bostadsfastighet på ön eller som har stadigvarande anknytning till ön. Som medlem räknas den som har betalt årsavgiften för innevarande eller senast föregående år.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019 utgörs av Göran Ax, ordförande, Kent Wessberg, vice ordförande, Håkan Westerlund, kassör, Kerstin Jarl, sekreterare och Markus Grönblad, övrig ledamot. Elisabeth Uhlén-Nordin och Rolf Petersson är suppleanter.

Styrelsen arbetar verksamhetsåret 2018-2019 bl a med att slutföra projektet med komposttoaletterna, sörja för fortsatt bete på skäret, utreda möjligheten att återställa ursprungliga balten mellan Långören och Lilla Långören samt arbeta med förbättrad sophantering, ordna med akututrustning och transporter i händelse av sjukdom samt bevaka utbyggnaden av bredband. Medlemmarna välkomnas att höra av sig till styrelsen om de har förslag på frågor som kan tas upp.

Verksamhetsberättelsen för 2017-2018:
http://www.langoren.info/filer/intresse/Verksamhetsber%E4ttelse_L%E5ng%F6rens_intr_f%F6r_2017-2018.pdf

Årsmötesprotokoll 2018-07-07
http://www.langoren.info/filer/intresse/180707_L_I_%C5rsm%F6tesprotokoll.pdf

Sidan uppdaterad 2018-08-09


Uppdatera denna sida