Intresseföreningen

Målsättningen för Långörens Intresseförening är att värna och vidmakthålla Långörens natur, miljö och kulturella värden samt att vara kontaktorgan som för öns talan till myndigheter och organisationer i alla frågor av gemensamt intresse. Långörens Intresseförening ska i övrigt verka för medlemmarnas intressen och trevnad.

Till medlem i Långörens Intresseförening antas var och en som äger en bostadsfastighet på ön, har ett hushåll på ön eller som har anknytning till ön. Som medlem räknas den som har betalt årsavgiften för innevarande eller senast föregående år.

Styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022 utgörs av Rolf Petersson, ordförande; Markus Grönblad, vice ordförande; Margaret Bergström, kassör; Kerstin Jarl, sekreterare och Kent Wessberg, övrig ledamot. Elisabeth Uhlén-Nordin och Göran Ax är suppleanter.

Styrelsen kommer att verksamhetsåret 2021-2022 fortsätta verka för att tillvarata Långörens intressen och vara en part för myndigheter och kommun, verka för sammanslagning av hembygdsföreningen och intresseföreningen, bistå hembygdsföreningen med att hålla skäret öppet och strövstigen öppen, samverka med öns övriga föreningar, ha en arbetsdag 17 juli, fortsätta verka för en formalisering av kommunens övertagande av det fulla ansvaret för underhåll och skötsel av Salthallabryggan och servicebyggnader (postbod, sopbod och toaletter), fortsätta bevaka utvecklingen av taxa mm för sophanteringen samt verka för en bättre tidtabell för skärgårdstrafiken. Medlemmarna välkomnas att höra av sig till styrelsen om de har förslag på frågor som kan tas upp.


Sidan uppdaterad 2021-07-15


Uppdatera denna sida