Intresseföreningen

Målsättningen för Långörens Intresseförening är att värna och vidmakthålla Långörens natur, miljö och kulturella värden samt att vara kontaktorgan som för öns talan till myndigheter och organisationer i alla frågor av gemensamt intresse. Långörens Intresseförening ska i övrigt verka för medlemmarnas intressen och trevnad.

Till medlem i Långörens Intresseförening antas var och en som äger en bostadsfastighet på ön, har ett hushåll på ön eller som har anknytning till ön. Som medlem räknas den som har betalt årsavgiften för innevarande eller senast föregående år.

Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 utgörs av Rolf Petersson, ordförande, Markus Grönblad, vice ordförande, Håkan Westerlund, kassör, Kerstin Jarl, sekreterare och Kent Wessberg, övrig ledamot. Elisabeth Uhlén-Nordin och Göran Ax är suppleanter.

Styrelsen kommer att verksamhetsåret 2020-2021 fortsätta arbetet med att undersöka vilka möjligheter som finns att kommunen övertar det fulla ansvaret för underhåll och skötsel av Salthallabryggan och servicebyggnaderna på Salthallen, att verka för bättre tidtabeller för skärgårdstrafiken, att verka för bättre postservice, att anskaffa akutväska och ordna så det finns telefon för akuta situationer, att sörja för fortsatt bete på skäret, att arbeta för förbättrad sophantering samt att samt bevaka utbyggnaden av bredband. Vidare kommer ströv- och kulturstigen att renoveras. Frågor om skärgårdstrafik, postservice och sophantering sker i samverkan med Östra Skärgårdens Samhällsförening. Medlemmarna välkomnas att höra av sig till styrelsen om de har förslag på frågor som kan tas upp.

Verksamhetsberättelse 2019-2020
Verksamhetsberättelse 2018-2019
Årsmötesprotokoll 2020-07-11
Årsmötesprotokoll 2019-07-06
Stadgar 2018-07-07

Sidan uppdaterad 2020-07-23


Uppdatera denna sida