Arkiv med skrifter, kartor, foton, bandinspelningar m.m.

Hembygdsföreningen samlar publicerat och opublicerat material i ett arkiv som hålls tillgängligt i lotshuset. Främst är det information om Långören förr och nu men vi försöker också täcka publikationer som behandlar övriga öar i Torhamns skärgård.

Utöver böcker, skrifter och tidningsartiklar innehåller arkivet diverse dokument, föreningsböcker, skolböcker, porträtt, äldre foton av bebyggelse och landskap samt bandinspelningar med intervjuer. Samtliga bandinspelningar är överförda till CD-skivor varav vissa kan beställas genom Hembygds- föreningen. Visst material exempelvis kartor är tillgängligt digitalt. En förteckning över Långörens arkiv finns här.

Öppna arkivförteckningen


Uppdatera denna sida
 

Omslag till en av Hjalmar Berglunds artiklar om Långören